Nuachtlitir Mí na Samhna


Nuachtlitir Mí na Samhna 2017

Failte romhaibh ar ais tar éis briseadh na Samhna. Tá súil agam gur bhain sibh taitneamh as. Faraor tá an geimhreadh buailte linn agus tá na laethanta ag éirí giorra. Bí cinnte go gcaitheann na páistí cótaí & brógaí atá oiriúnach don aimsir gach lá. Is gá go mbeadh a hainmneacha ar gach píosa éadaí.

Welcome back after the midterm. We hope you enjoyed the break. Unfortunately the winter has arrived and the days are getting shorter and colder. Children should be wearing a coat & suitable shoes for this time of year. Their names should be on all items of clothing.

Cruinnithe Tuistí-Múinteoirí

Beidh cruinniú le tuismitheoirí do pháistí an seachtain ag tosú Dé Luain 20ú Samhain. Tabharfaidh an Múinteoir Ranga coinne duitse roimh ré.

Parent-teacher meetings for will take place during the week of the 20th November. You will receive an appointment from the class teacher beforehand.

Tinreamh

Ná déanaigí dearmad nóta asláithreachta a thabhairt isteach má bhíonn do pháiste as láthair. 

Please ensure that an attendance note is sent in to the teacher when your child is absent.

Uimhreacha Fón

Nuair a athraíonn tú do fón póca dean cinnte an uimhir nua a sheoladh isteach do Mary. Tá sé fíor thabháchtach go mbíonn muid abálta dul í dteaghmháil libh í gcónaí & ionas go bhfaighfidh tú na téacsanna.

If you have changed your mobile phone please make sure to send your new number to Mary. This will allow you to receive texts and you can be contacted in case of emergencies.

Gaeilge/ Irish
Cuirfimid an béim ar an Ghaeilge. Caithfidh na páistí iarracht gaeilge a labhairt í gcónaí timpeall na scoile. Déan iarracht do cúpla focail a úsáid!

As a Gaelscoil we expect Irish to be spoken all of the time in school. Parents please use the cúpla focail that you have!

Táillí Leabhair/Book Fees
Míle buíochas do ghach duine a d’íoc na táillí scoile. Tá na táillí scoile eile ag teastáil láithreach.

Thanks to all who have paid school fees. Remaining fees are overdue. Please speak with me if you would like to come to an arrangement about paying the fees.

Poncúlacht

Bíonn roinnt mhaith páistí déanach na laethanta seo.  Bíodh do pháiste in am, le do thoil.   

We’ve some children arriving late regularly.  Please have your child in school punctually. 

Ceolchoirm na Nollag/Christmas Concert

Beidh Ceolchoirm na Nollag ar siúl ar an Déardaoin 14ú Nollaig ag 6:30 – coinnigh an data.

Christmas Concert will be held on Thursday, 14th December at 6:30- save the date.

Boscaí na mBróg

Táimid ag bailiú boscaí na Nollag arís chun cur go páistí san Aifric agus in oirthear na hEorpa atá ar an ngannchuid. Is tríd an charthanacht Hope go bhfuil seo á dhéanamh. Is an Chéadaoin seo an 16ú Samhain an lá deireanach go bhfuilimid ag glacadh le na boscaí agus tá billeog le na sonruithe i mála do pháiste. Míle buíochas don iarracht seo a mbaineann ár bpáistí an-taitneamh as gach bliain. Caithfidh na boscaí Nollag a bheith sa scoil roimh an Aoine 17/11/17

We are once again taking part in the annual Christmas Shoe Box appeal for the Hope charity. The boxes will be sent to children in disadvantaged families in Africa and Eastern European countries and there is an information leaflet in your child’s bag outlining what should be placed in the boxes. We thank you for your support for this project which the children enjoy hugely and which helps us all to think about families who are less fortunate than ourselves. The boxes need to be in before Friday the 17th November.

An Maratón Baile Cliath
Gabhaimid buíohcas ar Bernie Uí Mhonghaile a rith sa Mharatón i mBaile Átha Cliath an seachtain seo chaite agus ar gach duine a rinne urraíochta uirthi.

We want to thank Bernie Uí Maonghaile, for completing the Dublin City Marathon last week. Fair play to her! Also thanks to all those who sponsored her.

Clárú/Enrolement

Má tá fonn ort páiste a chlárú don bhlian seo chugainn is ceart duit glaoch ar an oifig ag 096 73828.

If you wish to register a child for next year please ring the office at 096 73828 for an application form.

Míoltóga gruaige

Tá cás míoltóga gruaige faighte ag páiste amháin.  Táim ag iarradh ar gach aon thuismitheoir scrúdú mion a dhéanamh ar na paistí (cailíní agus buachaillí) anocht. Má tá míoltóga i ngruaig do pháiste déan cóireáil orthu anocht iad le do thoil. Caithfimid an fhadhb seo a réiteach láithreach. Má thagann tú ar chás mhíoltóga i ngruaig do pháiste ná cuir ar scoil é / í le do thoil go dtí bhfuil an fhadhb réitithe.

A case of head lice was found on a child in school. I am asking all of the parents to give their children’s heads (boys and girls) a thorough examination tonight. If there are head lice in your child’s hair please treat accordingly. We need to eradicate this problem immediately. If you discover that your child has head lice please do not send him / her to school until the problem has been cleared.

Course -information 

There is a course in the Mayo Education Centre, Castlebar that may be of interest to some parents on building resilience and positivity in children.